ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Inspirace Stavba Jaké požadavky by měla splňovat stavba, aby prošla blower door testem?

Jaké požadavky by měla splňovat stavba, aby prošla blower door testem?

Jaké požadavky by měla splňovat stavba, aby prošla blower door testem?
1. 4. 2023 / Autor: CIUR

Neustále se zvyšující ceny energií jsou pro mnoho rodin velkou přítěží. Spousta lidí proto hledá nejrůznější způsoby, jak svůj dům zajistit, a ušetřit tak nemalé peníze. Už jste se zaměřili i na to, kudy z vašeho domu uniká nejvíce tepla? K takové zkoušce pomůže blower door test, díky kterému zjistíte přesnou vzduchotěsnost rodinných i bytových domů, či jednotlivých bytů.

S pojmem vzduchotěsnost budov se nejčastěji setkáváme v souvislosti s pasivními či nízkoenergetickými domy, k tomu se využívá zmíněný blower door test. Ten je také podmínkou pro získání dotace na stavbu energeticky úsporného domu v rámci programu Nová zelená úsporám.

Pokud však chceme pochopit celý vzduchotěsný systém budov jako takový, je nutné se podívat na konstrukce, jak fungují a co od nich v budově očekáváme. Vycházet můžeme i ze základních požadavků na stavbu.

Nejvhodnější okamžik pro provedení blower door testu je těsně po dokončení vzduchotěsné obálky domu, kdy ještě nejsou instalované podlahy a další konstrukce, které zakrývají vzduchotěsnou obálku stavby. Je to přesně ten moment, kdy lze najít místa možných defektů.

Vhodný je například komplexní vzduchotěsný systém pro clima od společnosti CIUR. Jedná se o folie a membrány, lepidla, lepící pásky, manžety a speciální příslušenství pro správnou vzduchotěsnost.

Jaké jsou tedy požadavky na dokonale vzduchotěsnou stavbu?

Mechanická odolnost a stabilita

Důležitá je stabilita budovy. V tom nám pomáhá statické posouzení celého objektu. Čili je nutné, aby základ domu byl navržen tak, aby po celou dobu životnosti stavby nemohlo dojít k jejímu zřícení, polorozpadnutí, či jinému defektu, který by ohrožoval naše životy.

Například u střešní konstrukce jde především o stabilitu celého krovu, který je namáhám vnějšími povětrnostními vlivy mírného pásma. Po celý rok tato konstrukce musí odolat rozmarům počasí, střídání ročních období a také výkyvům teplot vzduchu. Takže prvky, které mají za úkol celou stavbu držet pohromadě, musí být také řádně chráněny od takových vnějších vlivů. Takovou ochranou je například hydroizolace, tepelná izolace či krytina. A takovou vhodnou krycí vrstvou nosných prvků jsou komponenty vzduchotěsných systémů.

Od vnějšího prostředí ochranu tvoří systém difúzních fólií. Od vnitřního prostředí je to vzduchotěsný systém parobrzdných membrán, doplněný lepicími prostředky v podobě pásek, tmelů a manžet.

V případě mechanické odolnosti a stabilitě konstrukce má tedy smysl najít vhodný způsob zapojení vzduchotěsného systému pro clima, který funguje jak na vnější straně pláště budovy, tak na vnitřní straně konstrukce.

Požární bezpečnost

Nedílnou součástí stavby je jeho požární bezpečnost. Jednotlivé prvky konstrukcí musí splňovat odolnost při požáru tak, aby všichni, kdo se uvnitř nachází měli dostatek času se z takového objektu dostat, aby výše zmíněné konstrukce zajišťující mechanickou odolnost a stabilitu vydržely po co nejdelší čas, neohrožovaly životy a nedocházelo k většímu šíření požáru po celém objektu.

Konstrukce chráněné vzduchotěsnými systému jsou ve velké míře v kategorii hořlavých. Vyplývá to z logiky věci, tedy z použitých materiálů na výrobu ochranných fólií membrán apod. Systémy pro clima jsou standardně v třídách reakce na oheň E, tedy obsahují prvky jako jsou retardéry hoření. Výjimkou je SOLITEX FRONTA QUATTRO FB, což je ohnivzdorná třívrstvá kontaktní difúzní pojistná fólie pro opláštění provětrávaných stěn. Její odolnosti se ve své kategorii vyrovná málokterý, jiný hydroizolační, difúzně pojistný systém fólií.

Posouzení požární odolnosti se však provádí v laboratořích a vztahuje se na celou skladbu konstrukce, nikoliv na jednotlivé prvky. Většina fólií je stavebně chráněna z vnitřní strany například sádrokartonovými konstrukcemi. Takto provedená skladba je požárně mnohem odolnější.

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Třetí požadavek souvisí především s naším zdravím v souvislosti s vlhkostí, která je uvnitř objektu. Týká se zároveň mikroklimatu, který vzniká v našich domovech. Ten nesmí být hygienicky závadný, natož zdraví škodlivý.

Ohromnou pomoc v dodržení tohoto požadavku hraje právě vzduchotěsný systém. Vnitřní obklad, parobrzná fólie, tepelná izolace v nějakém přídavném roštu, tepelně izolační materiál v dostatečném množství v krokevní, popřípadě podkrokevní nebo nadkrokevní části, difúzní pojistná fólie, krytina se spodní odvětrávací průběžnou mezerou.

Velkou výhodou ve správném fungování (laicky řečeno v dýchání) celého objektu sehrávají parotěsné nebo parobrzdné vrstvy. Konstrukce se na základě takového přenosu molekul vzduchu nazývají difúzně otevřené nebo difúzně uzavřené. Systém pro clima podporuje první ze zmíněných, tedy difúzně otevřený systém. Molekuly vzduchu se chovají a přesouvají na základě přirozeného rozdílu tlaku mezi vnějším a vnitřním prostředím a zamezují tak hromadění vlhkosti na vnější straně, popřípadě vytvářejí přijatelnější prostředí pro správnou funkci tepelné izolace.

Jedním z parametrů difuzity materiálu je ekvivalentní difúzní tloušťka. Parotěsné fólie mají extrémně vysoké hodnoty difúzního odporu. Co je ale pro materiály takového typu jednotné? Neumí se danému prostředí s vlhkostí přizpůsobit. Není tomu tak ovšem u výrobků pro clima parobrzných fólií, kterým nechybí inteligence a dokáží se přizpůsobovat a reagovat na vnější i vnitřní prostředí. Jedná se o parobrzné fólie s proměnlivou ekvivalentní difúzní tloušťkou INTELLO, INTELLO PLUS A INTELLO X.

Ekvivalentní difúzní tloušťka se tak uvádí v rozpětí 0,25 až 25,00 m. 100násobná variabilita tak nahradí 100 různých materiálů. Pokud se podíváme do katalogu a uvidíme, že jde o fólii o mocnosti 0.25 mm, pak jde o úctyhodný výkon v mikroskopickém, našemu oku tedy neviditelném, spektru.

Nedílnou součástí je tedy ochrana našeho zdraví před hromaděním vlhkosti a následnou tvorbou plísní a hnilob. Takový funkční vzduchotěsný systém pro clima včetně navazujících komponentů v podobě kvalitních lepicích pásek Tescon Vana, tmelů jako je například ORCON F apod. je více jak žádaným prvkem celé skladby konstrukce.

Bezpečnost a přístupnost při užívání staveb

U tohoto požadavku je citace legislativy následující: Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem, nehod způsobených pohybujícími se vozidly a vloupáním.

Zdánlivě požadavek, který by vzduchotěsný systém nevyžadoval. Ale není tomu tak. Vzduchotěsný systém pro clima je nápomocen bezpečnému průchodů kabelů právě skrze vzduchotěsné vrstvy. Průchod kabelů je tak vzduchotěsně a bezpečně zajištěn manžetami KAFLEX a ROFLEX.

Ochrana proti hluku

Ačkoliv vzduchotěsný systém pro clima nelze označit samostatně za vzduchově neprůzvučný nabídne nám, jako součást celku a vzduchotěsného celku zároveň, i určitý podíl na zvýšení vzduchové neprůzvučnosti konstrukce. I díky vzduchotěsnému systému lze hluk eliminovat. V případě konstrukce, která vzduchotěsný systém postrádá, se může hluk šířit mnohem rychleji a snadněji. Důležitou součástí budou opět detaily napojení a vzduchotěsně uzavřený celek.

Úspora energie a ochrana tepla

Požadavek, který zaznamenal v posledních letech naprostou prioritu v provozování budov. Vzduchotěsný systém hraje, jako systém spadající do hydroizolačních systémů, přece jen významnou roli v oblasti tepelné techniky. Tepelná izolace hraji prim, ale pokud je špatným způsobem aplikována, obalena a nezajištěna a následně atakován vlhkostí, vzduchem nasyceným vodou nebo zatékající vodou, degraduje a stává se z ní hmota plná plísně a hniloby. Díky vzduchotěsnému systému, sestaveného z parobrzdných membránových fólií, má konstrukce dostatečný odvod vzdušné vlhkosti a není exponována vnitřní vlhkostí. Pojistné fólie ji pak chrání z vnější strany proti vlhkému vzduchu, který může kondenzovat v provětrávaných mezerách střech a dvouplášťových fasádních systémů, kde je kondenzát odveden vně objektu.

Vzduchotěsné systémy budov složené z parobrzdných membránových fólií, z lepicích pásek, tmelů a systémových manžet následně doplněných z vnější strany konstrukce o difúzně pojistné kontaktní fólie napomáhají ve všech šesti základních požadavcích na stavbu správné funkci konstrukcí do kterých jsou odborně aplikovány. Profesionalita je spojena s kvalitou provedení i u vzduchotěsných systémů.

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Snížit ceny za energie pomůže zateplení střechy

Střecha je základní konstrukční prvek každého domu. Kromě toho, že chrání stavbu před povětrnostními vlivy, má velmi důležitou funkci i při hospodaření s teplem. Vzhledem k tomu, že teplo stoupá vzhůru, patří správná konstrukce a zateplení střechy ke klíčovým faktorům, které ovlivňují, jak moc bude dům energeticky hospodárný. Nezateplenou střechou totiž může unikat až třetina tepla určeného k vytápění domu!

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Bydlet v tichu! Jak si poradit s hlučnými sousedu v panelovém domě?

Hluk v domě s více nájemníky je vždy nevítaným hostem. Potíže s nechtěnou hlučností jsou pro mnoho lidí každodenní realitou, mnohdy pak i důvodem únavy a nevyspání. Hluk může způsobovat hlasitý rozhovor sousedů, pračka, klimatizace, či ruch na ulici. Naštěstí v dnešní době existují moderní materiály, které si s tímto problémem umí hravě poradit.

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Zateplení rodinného domu je díky dotacím dostupné i pro znevýhodněné skupiny lidí

Chcete také dosáhnout úspornější domácnosti z pohledu energií? Jednou z možností je zateplení domu, které vede k nižší spotřebě za vytápění a navíc se jedná o výhodnou investici, která navýší hodnotu vaší nemovitosti. Nyní mohou o dotaci na zateplení žádat i sociálně znevýhodnění lidé, a to díky programu Nová Zelená Úsporám light. Finanční podpora pomůže se zateplením obvodových stěn, střech, podlah i stropů. Jak získat dotaci a co musíte splňovat?

Diskuze

Doporučené pořady

Developerské projekty k prodeji
Nový díl

Developerské projekty k prodeji

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

Jak vybrat technologie pro váš dům?

Jak vybrat technologie pro váš dům?

Otázky a odpovědi: Dřevostavby RD Rýmařov

Otázky a odpovědi: Dřevostavby RD Rýmařov

Vybíráme fotovoltaickou elektrárnu

Vybíráme fotovoltaickou elektrárnu

Stavba není sen 8 - Praha Lysolaje

Stavba není sen 8 - Praha Lysolaje

Bydlení slavných

Bydlení slavných

Stavba není sen 7 - Molo Lipno Resort

Stavba není sen 7 - Molo Lipno Resort

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Nejzajímavější hotely

Nejzajímavější hotely

Jak se žije v domě s inteligentní domácností?

Jak se žije v domě s inteligentní domácností?

Přemkovy rychlé rady pro zahrady

Přemkovy rychlé rady pro zahrady

Stavba není sen 6 - Yasmin apartmán

Stavba není sen 6 - Yasmin apartmán

Zdravý spánek

Zdravý spánek

Vybíráme okna

Vybíráme okna

Stavba není sen 5 - Rekonstrukce kanceláří

Stavba není sen 5 - Rekonstrukce kanceláří

Kuchyně plné inspirace

Kuchyně plné inspirace

Vybíráme krby a kamna

Vybíráme krby a kamna

Koupelny plné inspirace

Koupelny plné inspirace

Když řešíte vodu...

Když řešíte vodu...

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Rady pro investice do nemovitostí

Rady pro investice do nemovitostí

Dům na klíč

Dům na klíč

Stavba není sen 4 - Aldrov Krkonoše

Stavba není sen 4 - Aldrov Krkonoše

Vybíráme audio do domácnosti

Vybíráme audio do domácnosti

Stavba není sen 3 - Javor apartmán

Stavba není sen 3 - Javor apartmán

Bydlení handicapovaných

Bydlení handicapovaných

RESTART Michaely Jonášové

RESTART Michaely Jonášové

Stavba není sen 2 - Rekonstrukce bytu

Stavba není sen 2 - Rekonstrukce bytu

Na kafe!

Na kafe!

Stavba není sen - Stavba domu

Stavba není sen - Stavba domu

Jak se vyrábí dřevostavby

Jak se vyrábí dřevostavby


Spolupracujeme

Zajímá vás architektura?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu