ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Aktuality Vše, co potřebujete vědět o dani z nabytí nemovitosti

Vše, co potřebujete vědět o dani z nabytí nemovitosti

Vše, co potřebujete vědět o dani z nabytí nemovitosti
24. 12. 2019 / Autor: Romana Landová. Přinášíme informace o dani z nabytí nemovitosti. Foto: Pixabay.com

Pro spoustu lidí je daň z nabytí nemovitosti trnem v oku. Podle čeho se daň vypočítává a do kdy je třeba částku uhradit? Jak podat formulář a co je v něm nutné vyplnit? A musíme jej donést osobně nebo existuje elektronická verze? Přinášíme přehled o dani z nabytí nemovitosti a několik užitečných odkazů v případě, že si stále nebudete vědět rady.  

Dříve se platila daň z převodu nemovitostí, dnes jsou majitelé nových nemovitostí nuceni platit daň z jejich nabytí. Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabyla účinnosti dne 1. 11. 2016. Daň tedy platí kupující, který je povinen podat daňové přiznání do tří měsíců od zapsání do katastru nemovitostí. Dříve bylo možné dohodnout se s prodávajícím, že daň uhradí on, nicméně k 1. 11. 2016 tato možnost zanikla.

Pokud by se účastnici dohodli, že poplatníkem bude převodce, je to v rozporu jak se zákonným opatřením, tak s ust. § 241 zákona č. 280/2009, Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je dohoda o přenesení daňové povinnosti na jinou osobu vůči správci daně neúčinná; převodce by proto musel podávat daňové přiznání jménem nabyvatele (na základě zmocnění), pro něhož je ovšem tento postup rizikový, neboť jakýkoliv chybný postup (opožděné podání daňového přiznání, chybně spočítaná a zaplacená daň apod.) je k jeho tíži (sankce za opožděné podání daňového přiznání či za prodlevu s placením daně apod.). Pokud by daň platil převodce, musel by zaplatit na osobní daňový účet nabyvatele; případné sankce za chybně či pozdě zaplacenou daň by šly opět k tíži nabyvatele, který je poplatníkem daně.

Tato změna v osobě poplatníka daně je i v zájmu účastníků smluv – pokud byl poplatníkem daně převodce a nabyvatel byl ručitelem, neměl by záruku, že daň bude poplatníkem zaplacena. Je-li poplatníkem nabyvatel, vede daňové řízení ve své režii. Převodce není ručitelem, není důvod přenášet placení daně na něj a vystavovat se tak riziku, že daň nebude uhrazena včas či v plné výši.

Penále z prodlení

Výše daně je čtyřprocentní a vypočítává se ze základu daně, která je zaokrouhlena na stokoruny. Základem daně může být kupní cena nebo 75% ze směrné hodnoty. Platbu jste povinni uhradit při podání daňového přiznání a plní funkci zálohy. Zbytek částky vypočítá finanční úřad, který ji porovná s uhrazenou zálohou. Doplatek je pak splatný do 30 dní od doručení platebního výměru. Na ten už nemusíte myslet, finanční úřad vás k zaplacení vyzve. Existuje několik způsobů. jak daň uhradit: převodem z účtu, poštovní poukázkou, hotově na pokladně příslušného finančního úřadu, hotově na pokladně České národní banky nebo prostřednictvím SIPO.

Pokud částku nestíháte uhradit, můžete finanční úřad požádat o odložení termínu či o splátkový kalendář. Ne vždy se však stane, že žádosti vyhoví. Je proto nutné dávat si na termín uhrazení pozor, jelikož vám vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Pokud je pro daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni její splatnosti. Penále podle § 251 daňového řádu v daném případě nevzniká.

Netýká se rodinných domů

Daň z nabytí nemovitostí neplatíte, jestliže se jedná o družstevní byt, družstevní garáž, sklep či komoru. Platba se vás dále netýká, pokud nemovitost začnete užívat nejpozději do pěti let od kolaudace – v tomto případě se jedná například o pozemek nebo právo stavby, jejíž součástí je nová stavba rodinného domu. Podle údajů finanční správy jsou dále od daně osvobozeny bytové jednotky v bytových domech při prvním prodeji nemovitosti, rodinných domů se tato úleva netýká. Podle současné právní úpravy je totiž stavba rodinného domu primárně určena k „rodinnému bydlení“, tj. bydlení zejména jedné rodiny (vícegenerační dům). Proto právní předpisy pro tento druh staveb stanoví odlišné stavebně-technické a další požadavky, na rozdíl od staveb bytových domů, jakožto staveb primárně určených k bydlení více rodin a většinou zcela cizích lidí.

Nově je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí, a to vždy, kdy dochází k nabytí vlastnického práva k nemovité věci do majetku územního samosprávného celku, či dobrovolného svazku obcí. V souvislosti s uvedenou změnou nemají územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí povinnost podávat daňové přiznání.

Několik faktů o nemovitosti

Podat daňové přiznání lze i elektronicky. A to buď přes datovou schránku či agregovaný portál Daňové správy. Pokud chcete formulář odevzdat i přesto osobně, zajděte na podatelnu finančního úřadu.

Jak jej správně vyplnit? Předem musíte znát několik faktů ohledně vaší nemovitosti. Kupříkladu co je to za stavbu, název obce či katastrálního úřadu, kód katastrálního území, číslo popisné nebo evidenční, váš právní vztah ke stavbě (jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem apod.) či výměru zastavěné plochy stavby nebo podlahové plochy jednotky v metrech čtverečních. V případě pozemku se postupuje podobným způsobem – místo zastavěné plochy se zde řeší velikost parcely.

Pokud si stále nevíte rady, níže najdete vše potřebné pohromadě formou odkazů:

Finanční správa

Databáze aktuálních daňových tiskopisů

Psali jsme také:

Vláda odmítla osvobození od daně z nemovitosti!

Podpora bydlení v praxi: Vyšší daně i poplatky

Doporučené pořady

Developerské projekty k prodeji
Nový díl

Developerské projekty k prodeji

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

Jak vybrat technologie pro váš dům?

Jak vybrat technologie pro váš dům?

Otázky a odpovědi: Dřevostavby RD Rýmařov

Otázky a odpovědi: Dřevostavby RD Rýmařov

Vybíráme fotovoltaickou elektrárnu

Vybíráme fotovoltaickou elektrárnu

Stavba není sen 8 - Praha Lysolaje

Stavba není sen 8 - Praha Lysolaje

Bydlení slavných

Bydlení slavných

Stavba není sen 7 - Molo Lipno Resort

Stavba není sen 7 - Molo Lipno Resort

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Nejzajímavější hotely

Nejzajímavější hotely

Jak se žije v domě s inteligentní domácností?

Jak se žije v domě s inteligentní domácností?

Přemkovy rychlé rady pro zahrady

Přemkovy rychlé rady pro zahrady

Stavba není sen 6 - Yasmin apartmán

Stavba není sen 6 - Yasmin apartmán

Zdravý spánek

Zdravý spánek

Vybíráme okna

Vybíráme okna

Stavba není sen 5 - Rekonstrukce kanceláří

Stavba není sen 5 - Rekonstrukce kanceláří

Kuchyně plné inspirace

Kuchyně plné inspirace

Vybíráme krby a kamna

Vybíráme krby a kamna

Koupelny plné inspirace

Koupelny plné inspirace

Když řešíte vodu...

Když řešíte vodu...

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Rady pro investice do nemovitostí

Rady pro investice do nemovitostí

Dům na klíč

Dům na klíč

Stavba není sen 4 - Aldrov Krkonoše

Stavba není sen 4 - Aldrov Krkonoše

Vybíráme audio do domácnosti

Vybíráme audio do domácnosti

Stavba není sen 3 - Javor apartmán

Stavba není sen 3 - Javor apartmán

Bydlení handicapovaných

Bydlení handicapovaných

RESTART Michaely Jonášové

RESTART Michaely Jonášové

Stavba není sen 2 - Rekonstrukce bytu

Stavba není sen 2 - Rekonstrukce bytu

Na kafe!

Na kafe!

Stavba není sen - Stavba domu

Stavba není sen - Stavba domu

Jak se vyrábí dřevostavby

Jak se vyrábí dřevostavby


Spolupracujeme

Zajímá vás architektura?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu